Julekalender — 5. december

I dag faldt den før­ste sne i vin­te­r­en 2011–2012. Det kom som sæd­van­lig bag på en stor del af dan­sker­ne — ikke mindst os. Der­for skynd­te vi os over til vores hjælp­som­me nabo, der har et auto­værk­sted for at høre, om han hav­de mulig­hed for at hjæl­pe os med den per­nib­le kom­bi­na­tion: som­mer­dæk på vin­ter­g­lat vej.

Det kun­ne han hel­dig­vis godt — så et par timer sene­re var vi igen sik­kert køren­de. Hur­ra for de små lokal­sam­fund! Og tak for hjæl­pen, Kar­sten!

Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl i ind­kørs­len
Sne og hagl på havebordet
Sne og hagl på have­bor­det
Kirsebærtræ i mørke uden blitz
Kir­se­bærtræ i mør­ke uden blitz

Det sid­ste bil­le­de er taget med for at vise, hvor sære bil­le­der, man kan lave ved nat­te­ti­de med lang luk­ke­tid og ingen blitz 🙂

Dagens Gode Råd: Få Euromaster til at sende dine dæk

Male­ne har lige opda­get en for­del ved at hand­le med en lands­dæk­ken­de kæde: Euro­ma­ster (dæk­spe­ci­a­li­ster­ne) kan sen­de dine dæk til et andet sted i lan­det, hvis det er nød­ven­digt. De skri­ver ikke selv noget om det.

Vi har net­op lige selv hen­tet vores vin­ter­dæk i Århus for at køre dem tværs over Jyl­land og få dem opbe­va­ret i Ring­kø­bing i ste­det. Det for­tal­te de os så i Ring­kø­bing, at det kun­ne de da have kla­ret for os.

Der­for brin­ger vi her det gode råd vide­re: Lad være med selv at have bøv­let med at frag­te dine dæk. Brug spe­ci­a­li­ster­ne. De har alli­ge­vel stor­drifts­for­de­le­ne.

(Det­te ind­læg er IKKE spon­se­ret af Euro­ma­ster)