Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de San­de.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kun­ne gå fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de…”

Det kun­ne være fedt at svæ­ve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nog­le nog­le modi­ge mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret under­vejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern og nyd end­nu et par smuk­ke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lan­ge skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbå­de­havn

Flytning og bådmisundelse

Ja, så har vi flyt­tet igen!!

Dog ikke os selv…

Vi har såmænd bare givet en hjæl­pen­de hånd til de nye hr. og fru Kold i dyna­sti­et, som har haft nok at se til med nyligt over­stå­et bryl­lup, bryl­lups­rej­se og en baby på vej om en lil­le måned.

Efter et par timer i Ski­ve kun­ne vi køre til­ba­ge til Ring­kø­bing, få en pin­se-sies­ta på sofa­en, vaske tøj, gå en tur ned til hav­nen og kig­ge mis­un­de­ligt på det sej­len­de folk, købe is, spi­se is ved hav­nen, kom­me hjem og lave aftens­mad, spi­se i gård­ha­ven, hæn­ge tøj på snor og nyde de sid­ste sol­strå­ler i gård­ha­ven med en bog.

Dej­ligt ikke at have de sto­re pla­ner på sådan en varm pin­se­dag!

Og så er det vist også ved at være tid til dagens før­ste kop te!

NB. Har du en båd til at lig­ge i Ring­kø­bing Havn, så vil vi helt vildt ger­ne være ven­ner med dig 🙂