Dannebrog i hundelort

En af mine barn­dom­se­rin­drin­ger er, at man en gang i fir­ser­ne  plan­te­de dan­ne­brogs­flag i hund­el­or­te, som en pro­test mod de man­ge hund­e­ef­ter­la­den­ska­ber. Jeg mener fak­tisk, at man i den for­bin­del­se opfandt høm­høm-poser­ne. Poser som enhver hund­e­e­jer med respekt for sig selv og sine omgi­vel­ser nu bru­ger til at sam­le hund­ens ‘gaver’ op med.

På vores løbe­ru­te langs Ring­kø­bing Fjord er der også man­ge, der luf­ter deres hunde og ikke alle er lige flin­ke til at sam­le efter­la­den­ska­ber­ne op. Der­for er der nu nogen, som har gen­op­ta­get dan­ne­brogs­de­mon­stra­tio­nen og plan­tet flag i hund­el­or­te på en 100 meters stræk­ning. Det er ble­vet til en hel flag allé. Jeg synes det er en god måde at gøre opmærk­som på et pro­blem.  Gad vide hvad hund­e­luf­ter­ne på ruten siger til det?

Hundelort med dannebrog
Hund­el­ort med dan­ne­brog
Hundelorteflagallé
Hund­el­or­te­fla­gal­lé
Du kan også lave dine egne ‘lor­te­flag’. Se en Gør-det-selv-gui­de her.

Nytårssolnedgang

Efter en jule- og nytårs­fe­rie i fami­li­ens og ven­ners skød er vi ende­lig kom­met til Ring­kø­bing igen. For­mid­da­gen blev brugt på at byt­te de sid­ste gaver og ind­kø­be et Wii Fit-spil for nog­le af pen­ge­ga­ver­ne.  Vi teste­de spil­let i jule­fe­ri­en og blev bekræf­tet i, at det er et spil der er værd at købe. Vi glæ­der os til at tage det i brug!

Vej­ret har været fan­ta­stisk de sid­ste par dage, der­for var vi nær­mest kun lige kom­met hjem, før­end vi tog kame­ra­et under armen og drog ud og nød nytårs­sol­ned­gan­gen.

Fjor­den var så småt begyndt at fryse til og ovre på den mod­sat­te side blin­ke­de Nør­re Lyng­vig fyr hvert 5. sekund. Vi har været hel­di­ge at fan­ge glim­tet på beg­ge bil­le­der­ne.

Solnedgang ved Ringkøbing fjord 020109
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing fjord 020109

Her under ses lyset fra fyret mere tyde­ligt. Jeg kører for­bi fyret hver dag på vej til arbej­de. Så I kan nok fore­stil­le jer, at jeg har en dej­lig køre­tur til og fra arbej­de.

Solnedgang ved Ringkøbing fjord med Nørre Lyngvig fyr 020109
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing fjord med Nør­re Lyng­vig fyr 020109

 Se fle­re bil­le­der på 23hq.

Ringkøbing Fjord på en vindstille solskinsdag

2–3 gan­ge om ugen løber jeg en tur. Halv­de­len af ruten går langs fjor­den.

For knap to uger siden var vej­ret sim­pelt­hen så smukt, at jeg var tæt på at tude — men der skal nu hel­ler meget til 🙂 Det er øje­blik­ke som dis­se, som gør, at jeg er glad for at være flyt­tet til Ring­kø­bing. Væk fra Tilst og Bil­ka-land og ikke mindst den tra­fik­ke­re­de Viborg­vej.

Tænk at være så pri­vi­li­ge­ret, at der 5 min. fra ens hjem kan se sådan ud på en klar efter­års­dag!

 

Ulrik tog bil­le­der­ne fre­dag d. 31. okto­ber, da Maria var på besøg med Ida og Aksel. En helt fan­ta­stisk dag at gå en tur langs fjor­den!

Koncert med Caroline Henderson

I aften skal jeg ople­ve det vestjy­ske kul­tur­liv… Mine ører skal for­kæ­les med dej­lig jazz fra Caro­li­ne Hen­der­son i Vostrup Tea­ter- og Musik­hus, som er ble­vet udråbt som Årets For­e­ning 2008! Jo jo, de kan skam også ude i det mør­ke Vestjyl­land 🙂

Det lig­ger vest for Tarm ud til Ring­kø­bing Fjord, så det bli­ver en halv times køre­tur i for mig ukendt land.

Jeg har desvær­re ikke kame­ra­et i min vare­tægt i den­ne uge (vores dele­barn), så jeg må se, om jeg kan tryl­le med mit mobil­ka­me­ra…