Påskehilsen fra Karamel Kompagniet

Påsken er  lige om hjør­net. Træ­er­ne på Tor­vet og gåga­den i Ring­kø­bing er igen pyn­tet med fine påske­æg, som byens bør­ne­ha­vebørn har haft for­nø­jel­sen af at male.

Vi har lige været på for­års­fe­rie i Nice og i cho­co­la­ti­er’e­nes vin­du­er bug­ne­de det med hjem­mela­ve­de påske­æg i fan­ta­si­ful­de designs for børn i alle aldre. Vi nåe­de slet ikke at købe cho­ko­la­de — hvil­ket er ret usæd­van­ligt for vores ved­kom­men­de! Til gen­gæld stod den­ne æske på Ulriks skri­ve­bord, da han kom til­ba­ge fra arbej­de, med en hil­sen fra fir­ma­et:

Kære Ulrik

Du og fami­lie ønskes en rig­tig god påske…

Æske med karameller fra Karamel Kompagniet
Æske med kara­mel­ler fra Kara­mel Kom­pag­ni­et

Kara­mel Kom­pag­ni­et er et et lil­le fami­lie­fir­ma i Gud­hjem på Born­holm — Dan­marks ene­ste kara­mel­ko­ge­ri. De eks­pe­ri­men­te­rer med opskrif­ter, som har været i fami­li­ens eje i gene­ra­tio­ner og de gør det rig­tig godt! Som de selv for­tæl­ler på deres hjem­mesi­de, så læg­ger de stor vægt på, at kara­mel­ler­ne ikke er så hår­de, at de hiver plom­ber­ne ud af tæn­der­ne. Og det er him­mel­ske blø­de kara­mel­ler, som smel­ter på tun­gen. Der­for er jeg ikke sik­ker på, at kara­mel­ler­ne hol­der påsken over 🙂

I den fine metalæ­ske med påske­mo­tiv af kara­mel­par­rets dat­ter, er der tre for­skel­li­ge slags kara­mel­ler med; lime, kakao og lakrids. Ulriks favo­rit er lime­ka­ra­mel­len og jeg har en svag­hed for lakrid­sen, men de sma­ger alle super dej­ligt. Der­for tror jeg igen ikke, at de hol­der påsken over.

Hvis du ikke kan fin­de en for­hand­ler i dit områ­de, er det hel­digt, at du kan bestil­le via deres Tof­fee Shop.

God påske til jer alle og nyd de ekstra fri­da­ge!

Påskeæg på Ringkøbing Torv

I går fandt Male­ne bil­le­der af påske­æg på tor­vet i Ring­kø­bing. I dag har vi selv taget bil­le­der af påske­æg­ge­ne i træ­er­ne.

Påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv.
Påske­æg i træ­er­ne på Ring­kø­bing Torv, 2009
Påskeæg i et træ på Ringkøbing Torv.
Påske­æg i et træ på Ring­kø­bing Torv, 2009
Påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2009
Påske­æg i træ­er­ne på Ring­kø­bing Torv, 2009

Til­sy­ne­la­den­de er det en man­ge­årig tra­di­tion — nu har vi i hvert fald doku­men­te­ret 2009-udga­ven af den­ne tra­di­tion.

Påskeferien er startet

Hvis man leder en smu­le på 23 efter bil­le­der fra Ring­kø­bing, så fin­der man hur­tigt dis­se fine bil­le­der fra 2008, hvor Andreas Bucher-Mack har taget bil­le­der af Ring­kø­bing Torv.

Påskebillede fra Ringkøbing, 2008.
Påske­bil­le­de fra Ring­kø­bing, 2008.

Det er værd at bemær­ke, at træ­er­ne på tor­vet er udsmyk­ket med påske­æg, der er udsmyk­ket af byens yngre bebo­e­re.

Flere påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2008.
Fle­re påske­æg i træ­er­ne på Ring­kø­bing Torv, 2008.

I år er træ­er­ne også udsmyk­ket — men vi har desvær­re ikke haft tid til at tage bil­le­der end­nu. Vej­ret har ikke været så godt end­nu. Vi håber og tror dog på, at fre­dag kan brin­ge så godt vejr, at vi kan tage et flot panora­ma­bil­le­de af Ring­kø­bing Torv og de påskeudsmyk­ke­de træ­er.