Kikærtesalat

Jeg har altid nog­le kog­te kikær­ter og bøn­ner til at lig­ge i fry­se­ren, så jeg nemt kan til­sæt­te dem i en gry­de­ret eller som her­un­der lave en mæt­ten­de salat. Vi fik en gan­ske almin­de­lig hak­kebøf til.

Kikærtesalat
Kikær­tesa­lat

Opskrif­ten er til 2–4 per­so­ner afhæn­gig af sult og andet til­be­hør.

Salat laves af

300 kog­te kikær­ter (eller en dåse)
100 g kog­te hvi­de bøn­ner
1 dl qui­noa (koges).  Du evt. erstat­te med kog­te røde eller grøn­ne lin­ser
1 hånd­fuld bred­bla­det- eller krus­per­sil­le
½ rød­løg (hak­kes)

Dres­sing laves af

saft fra ½ citron (hæl­des i et syl­te­tøjs­glas)
hæld lig så meget oli­veno­lie i
1/4 tsk. salt
1/4 tsk. peber
Sæt låg på syl­te­tøjs­glas­set og ryst godt
Hæld over sala­ten og bland

Kikærtesalat
Kikær­tesa­lat

Sesamkiks — en hjemmelavet lækkerbisken

Her i de var­me lunkn.. køli­ge som­me­da­ge er det vel på sin plads at ser­ve­re en hjem­me­bagt sesam­kiks til et lil­le mel­lem­må­l­tid (på nydansk: en sna­ck).

Hjemmelavede sesamkiks på dåse
Hjem­mela­ve­de sesam­kiks på dåse

Sesamkiks, ~50 stk

 • 250g hve­de­mel
 • 50g fuld­korns­mel
 • 125g smør
 • 75g sesam­frø
 • 1tsk hjor­te­taksalt
 • ½tsk salt, eller min­dre hvis smør­ret er salt.
 • ca. 3/4 dl vand

Bland de to slags mel i en skål og smul­dr smør­ret heri. Til­sæt sesam­frø, hjor­te­taksalt, salt og vand og ælt dej­en sam­men. Lad dej­en hvi­le koldt, så den bli­ver til at rul­le ud. Ger­ne en times tid eller to.

Del dej­en i min­dre por­tio­ner og rul dis­se por­tio­ner ud så tyndt som muligt på et mel­drys­set bord eller mel­lem to styk­ker bage- eller mad­pa­pir. Prik dej­en med en gaf­fel, så den ikke bob­ler op under bag­ning. Skær dej­en i fir­kan­ter (eller cirk­ler, tre­kan­ter, figu­rer… sålæn­ge de er nogen­lun­de lige sto­re) med en kage­spo­re, et pizza­hjul eller en kniv.

Skær kiksene ud med en kniv, en kagespore eller som her: et pizzahjul
Skær kik­se­ne ud med en kniv, en kage­spo­re eller som her: et pizza­hjul

Bag kik­se­ne på mid­ter­ste ril­le i ovnen i 10–12 minut­ter ved 200 gra­der Cel­si­us. Lad kik­se­ne køle af på en bage­rist og pak dem for­sig­tigt væk.

Husk at læg­ge en suk­ker­k­nald eller et styk­ke rug­brød ned til kik­se­ne, så even­tu­el fugt kan hol­des væk og kik­se­ne kan for­bli­ve sprø­de.

Vid­ste du i øvrigt at:

Hjor­te­taksalt er et hæve­mid­del, der er vel­eg­net til fla­de … kager”, citat: Dr. Oet­ker

Er det ikke en selv­mod­si­gel­se at lave hæve­mid­ler til fla­de kager?

God for­nø­jel­se med som­mer­bag­nin­gen!

Opskrift på svensk pølseret med pasta

I mit barn­doms­hjem lave­de min far fra tid til anden en dej­lig svensk pøl­se­ret med spa­ghet­ti. I man­ge år tro­e­de jeg, at svensk pøl­se­ret var med spa­ghet­ti og jeg blev dybt forun­dret, da jeg før­ste gang så en opskrift med kar­tof­felstyk­ker.

For nylig køb­te vi en stor kas­se grill­pøl­ser og opda­ge­de først bag­ef­ter, at deres hold­bar­hed var begræn­set. Vi skynd­te os at pak­ke dem i pla­stikpo­ser og fryse dem ned for at kun­ne bru­ge dem sene­re. Blandt andet til svensk pøl­se­ret.

Svensk pølseret med pasta
Svensk pøl­se­ret med pas­ta

Det er åben­bart ret umu­ligt at fin­de en opskrift på svensk pøl­se­ret med pas­ta (spa­ghet­ti, maca­ro­ni, lasag­ne­pla­der, etc.), så jeg har skru­et en opskrift sam­men, som jeg ger­ne vil dele med jer. Opskrif­ten lig­ner (sjovt nok) meget dem, jeg har fun­det med kar­to­f­ler, men der er alli­ge­vel små for­skel­le.

Svensk pølseret med pasta

4 per­so­ner

 • 2 løg
 • 4 gril­l­me­di­ster eller 8 hot­dog­pøl­ser
 • 1dl piske­flø­de
 • nok pas­ta til at mæt­te 4 (5–600 gram?)
 • tomat­puré
 • ket­chup
 • 1 spsk papri­ka
 • salt og peber
 • 1 tsk eddi­ke / fiskesau­ce

Skr­æl og skær løge­ne i styk­ker. Groft eller fint, småt eller stort, som du har lyst til. Snit også pøl­ser­ne i styk­ker, der er til­pas mund­ret­te i stør­rel­sen.

Sæt nu vand over i en gry­de til pas­ta (evt. med en bou­il­lon­ter­ning) og en anden gry­de over til at svit­se løge­ne i — den­ne sid­ste gry­de skal bru­ges til at blan­de det hele i til sidst, så vælg en stor. Når løge­ne er svit­set kla­re, så tag dem op og hæld papri­ka i gry­den, så det kan svit­ses sam­men med pøl­ser­ne. Når pøl­ser­ne har fået lidt far­ve og er var­met igen­nem, så hæld en ordent­lig klat tomat­puré og noget flø­de i gry­den sam­men med de steg­te løg. Lad det stå og sim­re ind­til sovsen har fået lidt kon­si­stens og smag det så til med salt, peber, eddike/fiskesauce eller andet godt. Hvis det er for tykt, kan der spæ­des til med lidt bou­il­lon­vand fra pas­ta eller blot lidt koldt vand fra hanen.

Når pasta­en er klar, hæl­des van­det fra og den kog­te pas­ta hæl­des ned til pøl­ses­ovsen. Rør rundt og ser­ver straks. Vel­be­kom­me!

Kom­men­ta­rer til opskrif­ten mod­ta­ges ger­ne i kom­men­ta­rer­ne.

Lav dit eget vanilleudtræk

Jeg faldt for nylig over opskrif­ten på at lave vanil­jeud­træk/-ekstrakt selv. Der fin­des gan­ske enkelt et helt ame­ri­kansk site, Vanil­la­Re­view, der ikke beskæf­ti­ger sig med andet end vanil­je.

Only 2% of vanil­la fla­vor is made from real vanil­la beans. This tuto­ri­al shows you how to make qua­li­ty homema­de vanil­la extra­ct.

via VanillaReview.com · Make Vanil­la Extra­ct.

Jeg har lavet en prø­ve af vanil­jeud­træk. Det sma­ger fan­ta­stisk og duf­ter lige sådan. Prøv den, hvis du har modet på det. Det kan bru­ges til at hæl­de i olie/ed­di­ke-mari­na­der, på frugtsa­la­ter og meget andet godt.

Kort og godt,  så lyder opskrif­ten som føl­ger:

 1. Skrab vanil­je­kor­ne­ne ud af ca. 30g vanil­jestæn­ger (ca. 6–8 stæn­ger) og skær stæn­ger­ne i 1½-2 cm læng­de
 2. Put både stum­per­ne og kor­ne­ne ned i en fla­ske og hæld 250 ml spi­ri­tus på
 3. Husk at ryste og ven­de fla­sken jævn­ligt i den før­ste måneds tid. Start med en gang eller to om dagen i den før­ste uge. Der­ef­ter en gang om dagen eller et par gan­ge om ugen i et par uge. Der­ef­ter ven­der du den bare, når du har lyst. Efter 6–7 uger kan du begyn­de at bru­ge af det. Husk at nøjes med et par drå­ber eller blot en teske­fuld af gan­gen.
 4. Hvis du har brugt så meget af udtræk­ket, at stæn­ger­ne kom­mer til syne i over­fla­den, så hæl­der du bare mere spi­ri­tus på.

God for­nø­jel­se med eks­pe­ri­men­tet… Og husk at skri­ve, hvad dine erfa­rin­ger er her i kom­men­ta­rer­ne!

Opskrift på chokoladecookies

Plud­se­lig en dag over­man­de­de lysten til at bage cook­i­es mig. Jeg fandt vores opskrifts­map­pe frem og fandt den­ne opskrift på Mega­cook­ie, som vi har prø­vet at lave før med min­dre held. Da blev det til en gigantcook­ie i ste­det for en mega­cook­ie. Den­ne gang gik det meget bed­re.

Denne gang blev megacookie til en mega stabel cookies.
Den­ne gang blev mega­cook­ie til en mega sta­bel cook­i­es.

Opskrif­ten går som føl­ger.

Megacookies (10–15 stk)

Ingre­di­en­ser:

 • 150 gram mel
 • ½ tsk. natron
 • ½ tsk. salt
 • 1 tsk. vanil­jesuk­ker
 • 125 gram blødt smør
 • 165 gram rør­suk­ker
 • 1 æg
 • 100 gram groft­hak­ket cho­ko­la­de

Frem­gangs­må­de:

Bland mel, natron, vanil­jesuk­ker og salt sam­men i en skål. Rør smør og suk­ker sam­men i en anden skål. Pisk ægget i. Bland nu det hele sam­men og sæt der­ef­ter klum­per på bage­pa­pir med god, stor afstand.

Bag så kager­ne ved 175 gra­der Cel­si­us i 12–14 minut­ter. Husk at hol­de øje med dem. Når de begyn­der at bli­ve lyse­bru­ne skal de ud.

En hel stabel dejlige chokoladecookies
En hel sta­bel dej­li­ge cho­ko­la­decook­i­es

Et madtip: husk at tage småka­ger­ne af bage­pla­den, når de kom­mer ud af ovnen. Ellers står de bare og bager vide­re. Og det er jo ikke menin­gen.

Vel­be­kom­me!

Mmm, lækre chokoladecookies.
Mmm, lækre cho­ko­la­decook­i­es.

Opskrift på pandebrød

For nylig fik jeg en ubæn­dig trang til at prø­ve at bage flad­brød eller pan­de­brød. Det er små brød eller fla­de bol­ler, der bli­ver bagt på pan­den eller i ovnen. Jeg fandt føl­gen­de opskrif­ter, som sma­ger gan­ske udmær­ket.

Indisk fladbrød (4–6 stk.)

Ingre­di­en­ser:

 • 4 dl. hve­de­mel (med fuld­korns­mel får du por­ø­se brød)
 • 2 tsk. bage­pul­ver
 • 1 tsk. salt
 • 2 spsk. oli­veno­lie
 • 1½ dl. vand
 • Oli­veno­lie (ca. ½dl) til at smø­re brø­d­e­ne med

Frem­gangs­må­de:

Kom alle ingre­di­en­ser i en skål og ælt grun­digt

Del dej­en i 4–6 lige sto­re styk­ker. Form hvert styk­ke til en bol­le, der skal tryk­kes flad. Omtrent ½ cm. Jo fla­de­re, jo kor­te­re tid tager det at bage brø­d­e­ne.

Bag brø­d­e­ne på en tør pan­de eller en bra­de­pan­de i ovnen. Husk at ven­de brø­d­e­ne, når de begyn­der at bli­ve gyld­ne. Vend dem evt. fle­re gan­ge, hvis det er nød­ven­digt.

Et kuli­na­risk tip: pres et fed hvid­løb i oli­en til at smø­re brø­d­e­ne med. Det sma­ger dej­ligt.

URL: Føde­va­re­sty­rel­sen

Groft pandebrød (1 stort eller flere små)

Ingre­di­en­ser:

 • 10 gram smør
 • ½ dl. vand
 • 1 dl. tyk­mælk
 • 10 gram gær
 • ½ tsk. groft salt
 • 4 spsk. gryn eller fla­ger (ca. 25 gram)
 • 150 gram mel (fuld­korns- eller sig­te­mel)

Frem­gangs­må­de:

Smelt smør­ret i en gry­de og til­sæt van­det. Hæld blan­din­gen i en skål og til­sæt tyk­mælk. Kon­trol­ler at blan­din­gen ikke er over fin­ger­varmt (37 gra­der Cel­si­us) og rør der­ef­ter gæren ud deri. Til­sæt de øvri­ge ingre­di­en­ser men lad være at blan­de al melet i fra star­ten. Ælt dej­en godt sam­men (til­sæt evt. mere mel, hvis det er nød­ven­digt). Form dej­en til et stort eller fle­re små brød (ca. 1 cm i tyk­kel­se) og læg det der­ef­ter til hæv­ning. Lad det hæve i mindst et kvar­ter.

Bag nu brø­d­et ved kraf­tig var­me i en tør pan­de i ca. 4 minut­ter. Skru ned til svag var­me og bag i yder­li­ge­re ca. 1 minut. Vend brø­d­et og bag det ca. 5 minut­ter — sta­dig ved svag var­me — ind­til brø­d­et er gyl­dent og sprødt.

URL: Karo­li­nes Køk­ken

Beg­ge brød sma­ger dej­ligt og vi har spist dem både til sup­pe, bar­becu­e­ma­ri­ne­ret kyl­ling og meget andet godt. God for­nø­jel­se!

Røget laks med sprødmørt grønt med hjemmelavet olieeddikedressing og smilende æg

I for­bin­del­se med flyt­nin­gen holdt vi pau­se med vores leve­ran­cer fra Aars­ti­der­ne. I fre­dags har vi igen fået vores uund­vær­li­ge frugt- og grønt­kas­ser. Vi har dog også lige hen­tet frugt og grønt hos vores loka­le øko-pus­her, så vi har rige­ligt med sun­de sager i dis­se dage. Der bli­ver lavet en mas­se jui­ce på saft­cen­tri­fu­gen, smoo­t­hies og ikke mindst grønt til­be­hør til maden. I fre­dags stod menu­en såle­des på Røget laks med sprød­mørt grønt med hjem­mela­vet olie­ed­di­kedres­sing og smi­len­de æg. Opskrif­ten er inspi­re­ret af det hæf­te, der fulg­te med grønt­kas­sen.

2 per­so­ner

Det grøn­ne og æg

 • 3 gule­rød­der
 • 1/4 hvid­kål
 • 3 pastinak
 • 8 grøn­ne asp­ar­ges
 • 2 smi­len­de æg
 • frisk timi­an

Olie­ed­di­kedres­sing

 • 3 spsk. rap­so­lie
 • 3 spsk. bal­sa­mi­co
 • 2 tsk. citrons­aft
 • salt
 • peber 

Det grøn­ne skr­æl­les og skæ­res i gode bid­der, asp­ar­ges knæk­kes ved roden. Koges i 5 min. med lidt salt. Van­det hæl­des fra. Drys timi­an over og der­ef­ter dres­sin­gen. De to smi­len­de æg skæ­res i hal­ve og arran­ge­res oven­på. Vi spi­ste som nævnt røget laks til, men anden fisk eller bare brød kan gøre det. Man kan væl­ge andre typer grønt: broc­co­li, bøn­ner, skorzo­ne­rød­der, por­rer, grøn­kål, løg osv.

Sprødmørt grønt med smilende æg
Sprød­mørt grønt med smi­len­de æg

Supernem rugbrødsopskrift

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om mit nybag­te rug­brød, der­for har vi tit besø­gen­de på blog­gen, der søger efter rug­brøds­op­skrif­ter. Men de må føle sig ret snydt, for jeg har ikke skre­vet en opskrift på rug­brød. Nu vil jeg hjæl­pe alle de rug­brøds­hungren­de læse­re… Jeg har fun­det den­ne super­nem­me opskrift i koge­bog­s­klas­si­ke­ren God Mad — Let At Lave.

Hur­tigt Rug­brød (1 stk.)

Aflang form, 1½ liter

Ingre­di­en­ser

 • 25 g gær
 • 1 dl lun­kent vand
 • 3 dl kær­ne­mælk
 • 1 tsk salt
 • 250 g groft rug­mel
 • ca. 275 g sig­te­mel

Frem­gangs­må­de

 • Rør gæren ud i lun­kent vand
 • Til­sæt kær­ne­mælk, salt og rug­mel
 • Slå dej­en godt sam­men (eller gør som jeg: smid det hele i KitchenAid’en)
 • Til­sæt lidt af sig­te­me­let
 • Tag dej­en ud på et mel­drys­set bord og ælt den igen­nem med så meget mel, at den sta­dig er smi­dig (bare ælt vide­re i KitchenAid’en)
 • Sæt dej­en til hæv­ning et lunt sted ca. 1 time
 • Slå dej­en ned
 • Form dej­en til et brød
 • Læg brø­d­et i en smurt form
 • Lad det efter­hæ­ve i ca. 30 minut­ter
 • Tænd ovnen på 200 gra­der
 • Prik brø­d­et med en gaf­fel og pensl med koldt vand
 • Bag brø­d­et på neder­ste rib­be i ca. 60 minut­ter (Brug evt. ste­ge­ter­mome­ter ved bag­ning. Cen­trum­tem­pe­ra­tu­ren skal i rug­brød være 88 til 90 gra­der)
 • Tag straks brø­d­et ud af for­men, når det er bagt
 • Lad det køle af på en rist

Tillykke til mig!

Een gang om året må man ger­ne være lidt selvs­ma­gen­de — og det er når, man har fød­sels­dag. Så i dag er det min tur, da jeg run­der 30 år. Det skar­pe hjør­ne giver tid til eftertan­ke: Har man nået de mål, man sat­te sig? Har man fået de børn, man ger­ne vil­le ha’? Prø­vet de ting, man ger­ne vil prø­ve? Hvis man alt­så synes, at 30 er et skar­pt hjør­ne.

Jeg føler mig ikke meget ældre end i går (og da føl­te jeg mig hel­ler ikke 30 år gam­mel!) så hvor­for skul­le jeg dog bli­ve så alvor­lig og efter­tænk­som lige nu?Jeg ven­ter til en stil­le aften i solens skær med et halv­fyldt glas i hån­den. Så må efter­tænksom­he­den sæn­ke sig.

Og apro­pos at sma­ge på ting, så sæt ende­lig tæn­der­ne i dis­se muf­fins. Jeg bag­te en dob­belt por­tion og tog med til mine nye kol­le­ga­er hos Ørskov. De smag­te rig­tig dej­ligt, men kun­ne godt have været mere luf­ti­ge. Det sid­ste var vist mest min egen skyld. Tål­mo­dig­hed er en dyd, siger de jo.

12 stk. muffins med hindbær og solbær

 • 250 gram blødt smør
 • 250 gram suk­ker (en blan­ding af almin­de­ligt rør­suk­ker og muscova­do-rør­suk­ker)
 • 5 æg
 • 150 gram hin­d­bær og sol­bær
 • 300 gram mel
 • 1 tsk. bage­pul­ver
 • 1 tsk. vani­lie
 • ¼ tsk. vani­lie­pul­ver
 • 2 spsk. suk­ker

Rør smør og suk­ker lyst og luf­tigt. Til­sæt ægge­ne et efter et og rør grun­digt imel­lem hvert æg. Vend bær­re­ne i dej­en. Sigt mel og bage­pul­ver sam­men, bland suk­ke­ret i og vend det hur­tigt og let i ægge­mas­sen. Kom straks dej­en i 12 vels­mur­te muf­f­in­for­me og bag dem i en for­var­met ovn ved 200 gra­der i 25–30 minut­ter til de er fint fyld­ne, hæve­de og gen­nem­bag­te.

Det er natur­lig­vis muligt at skif­te sol- og hin­d­bær ud med anden frugt. Blå­bær, æble, pære, eller hvad fry­se­ren nu lige byder på.

Vel­be­kom­me! Og husk: Sådan en mæng­de suk­ker kræ­ver en kop kaf­fe eller te.

Endnu en vintersuppe

Jeg har fun­det Hen­rik Boserups lil­le sor­te koge­bog ‘MAD’ frem fra gem­mer­ne. En rig­tig god sam­ling opskrif­ter, hvis man i for­vej­en kan lave mad. Det er nem­lig ikke megen hjælp man får til mæng­der og frem­gangs­må­der.

Jeg er vild med sup­per, så jeg prø­ve­de en ny her til aften. Den kan bestemt anbe­fa­les. Vi fik stegt, røget flæsk til.

Opskrif­ten er skre­vet direk­te af fra koge­bo­gen, men kan også fin­des på Boserups egen side. Det i paren­tes er mine egne til­fø­jel­ser.

Gulerod/avocadosuppe

 • gule­rød­der i fine små styk­ker (jeg tog 3 sto­re gule­rød­der)
 • (en por­re)
 • hak­ket hvid­løg (2 fed)
 • oli­veno­lie
 • vand eller bou­il­lon (jeg tog en grønt­sags­bou­il­lon)
 • avo­ca­do , ½ per per­son (jeg tog 2 små)
 • youg­hurt
 • tomat
 • kryd­derurt (jeg hav­de noget per­sil­le i fry­se­ren)
 • salt og peber

Sautér gule­rød­der, (por­rer) og hvid­løg i oli­en. Skal ikke tage far­ve. På med væsken. Sim­rer i 5 min. (Jeg gav det nok 10 min.)

Afhæn­gig af avo­ca­do­ens moden­hed og dit ønske om kon­si­stens, hak­kes, piskes eller blen­des den i sup­pen. (De avo­ca­do­er jeg hav­de købt var ret hår­de, så jeg kog­te dem med gule­rød­der­ne de sid­ste 5 min. og blen­de­de det hele med en stavb­len­der. Til sidst mon­te­res youg­hur­ten i sup­pen (på dansk: hæld en lil­le klat youg­hurt oven i sup­pen). Smag til med salt og peber. Tomat og urt oven­på.

Scanning af gulerod/avocadosuppe fra Henrik Boserups Mad (den sorte).
Scan­ning af gulerod/avocadosuppe fra Hen­rik Boserups ‘Mad’ (den sor­te).