Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­ter­ne der­for lader fami­li­en kom­me i før­ste ræk­ke. Jule­træ­et er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stu­en.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pil­le pyn­ten af træ­et igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flå­et af træ­et og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pyn­te træ­et hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des 🙂

Julekalender — 7. december

image

For før­ste gang i mit liv har jeg helt på egen hånd påta­get mig opga­ven at skaf­fe et jule­træ til fami­li­en.
Male­ne og Eva er alle­re­de begyndt at pyn­te træ­et og i dag er der kom­met lys­hol­de­re og hjer­ter på. Det skal nok bli­ve et rig­tig smukt træ inden det bli­ver jul.

Gør-det-selv juletræ

Så er der ble­vet pyn­tet lidt op til jul i det HøyerKold’ske hjem. I år er det ble­vet til et hjem­me­gjort jule­træ bestå­en­de af: et bundt sort­ma­le­de pil­e­gre­ne fra IKEA, rød sisals­nor, røde per­ler, lidt guld jule­py­nt og en lyskæ­de. Mere bli­ver det ikke til i år.

Hjemmegjort juletræ 2007

Næste år kun­ne det være sjovt med et jule­træ som det her­un­der fra Büro North. [via Baekdal.com]