Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­ter­ne der­for lader fami­li­en kom­me i før­ste ræk­ke. Jule­træ­et er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stu­en.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pil­le pyn­ten af træ­et igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flå­et af træ­et og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pyn­te træ­et hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des 🙂

Din gamle uldnisse!

Den besked­ne mæng­de jule­py­nt, som vi enten har haft til at stå frem­me eller hængt op er nu pak­ket ned i en juni­or-flyt­te­kas­se. (Det er spæn­den­de hvor jule­py­n­ten skal stil­les til skue næste jul!) Til­ba­ge er en Qui­ck skra­be­ka­len­der, som ven­ter på at bli­ve ombyt­tet til hele 25 kr! Så hel­ler ikke i år blev det til den helt sto­re præ­mie. Jeg var ellers ét rens­dyr fra at vin­de 5.000 kr og det er jo også en pæn sjat pen­ge!

Helårsnisser
Helårsnis­ser

Til­ba­ge er også dis­se fine uld­nis­ser. De skal bli­ve på hyl­den, for det er helårsnis­ser. Jeg køb­te dem hos Han­ne i Højer i sep­tem­ber måned, da jeg var nede og inter­viewe hen­de til en arti­kel om kvin­de­li­ge tekstil­kunst­hånd­vær­ke­re i Vestjyl­land. Hun har en rig­tig fin butik og kom­mer du på dis­se kan­ter, så er det bestemt et besøg værd!