Juleklar

Jules­måka­ger er bagt: Tjek!

Jules­måka­ger er næsten spist: Tjek!

Alle jule­ga­ver er ind­købt: Tjek!

Alle jule­ga­ver er pak­ket ind: Tjek!

Julegaveønsker

Om under én måned er det jul. Der­for har vi udvi­det vores gaveidéli­ste i høj­re side, så den både inde­hol­der fæl­lesøn­sker og hver vores ønsker. Den bli­ver løben­de opda­te­ret.

Vi vil ger­ne se en ønske­sed­del fra fami­li­en Kold og Knud­sen, så send os en mail snar­ligt.