Battlestar Galactica sæson 3 til salg

I for­mid­dag kom posten med en pak­ke fra Laser­di­sken. Vi hav­de bestilt Her­o­es sæson 2 og Batt­lestar Gala­cti­ca sæson 3. Da vi hav­de åbnet for Batt­lestar pak­ken og sat den før­ste DVD i maski­nen, fandt vi ud af, at vi fak­tisk alle­re­de både har købt og set den 🙁

Stor var skuf­fel­sen — især for ham,  der hav­de kon­sta­te­ret, at den hav­de vi ikke og der­ef­ter hav­de spen­de­ret 350 kr for end­nu en sæson 3. Så nu har vi alt­så en Batt­lestar Gala­cti­ca sæson 3 til salg.

Hel­dig­vis hav­de vi end­nu ikke set Her­o­es 2, så efter­mid­da­gen er gået med at plø­je gen­nem disc 1 🙂

Dej­lig måde at hol­de lør­dag på. Især når man har god samvit­tig­hed. Vi har nem­lig vasket tøj, støv­su­get, gjort bade­væ­rel­se rent og været på gen­brugs­plad­sen inden vi gik igang med marat­hon­kig­ge­ri­et.