Når svigermors tunge sveder

I dag opda­ge­de jeg, at oven­nævn­te plan­te, som står i vores stue — og som sjovt nok er en aflæg­ger fra svi­ger­mor — hav­de fået en stilk med blom­ster. Først tro­e­de jeg, at det var ukr­udt der var vok­set op mel­lem bla­de­ne, men det var plan­tens eget skud. Ved et nær­me­re kig kun­ne jeg se små drå­ber ved stil­ken og det blev jeg nødt til at tage bil­le­der af.

Er der nogen kan der for­tæl­le mig, hvad Svi­ger­mors Skar­pe Tun­ge gør med sådan nog­le kli­stre­de drå­ber?

Svigermors skarpe tunge
Svi­ger­mors skar­pe tun­ge
Svigermors skarpe tunge tættere på
Svi­ger­mors skar­pe tun­ge tæt­te­re på
Svigermors sved?
Svi­ger­mors sved?

Kirsebærblomstte

Jeg drik­ker for det meste hvid eller grøn te — kun hvis der ikke er andet, kan jeg en sjæl­den gang nøjes med pose­te med lemons­mag.

I dag har jeg smagt en helt ny te, Swe­et Saku­ra Tea. Det er japan­ske kir­se­træb­lom­ster, der er kon­ser­ve­ret på en bestemt måde, så de kan put­tes i varmt vand og drik­kes som te. Blom­sten lig­ger i en luft­tæt pose i noget suk­ker­la­ge, så man skal tage den ud med den med­føl­gen­de pind. Lige­som for­skel­li­ge grøn­ne og hvi­de te-typer, fol­der de sig ud, når de kom­mer i van­det. Blom­sten spi­ses bag­ef­ter og skul­le gøre godt for huden.

Du kan bestil­le teen via oven­stå­en­de  link.