Sesamkiks — en hjemmelavet lækkerbisken

Her i de var­me lunkn.. køli­ge som­me­da­ge er det vel på sin plads at ser­ve­re en hjem­me­bagt sesam­kiks til et lil­le mel­lem­må­l­tid (på nydansk: en sna­ck).

Hjemmelavede sesamkiks på dåse
Hjem­mela­ve­de sesam­kiks på dåse

Sesamkiks, ~50 stk

  • 250g hve­de­mel
  • 50g fuld­korns­mel
  • 125g smør
  • 75g sesam­frø
  • 1tsk hjor­te­taksalt
  • ½tsk salt, eller min­dre hvis smør­ret er salt.
  • ca. 3/4 dl vand

Bland de to slags mel i en skål og smul­dr smør­ret heri. Til­sæt sesam­frø, hjor­te­taksalt, salt og vand og ælt dej­en sam­men. Lad dej­en hvi­le koldt, så den bli­ver til at rul­le ud. Ger­ne en times tid eller to.

Del dej­en i min­dre por­tio­ner og rul dis­se por­tio­ner ud så tyndt som muligt på et mel­drys­set bord eller mel­lem to styk­ker bage- eller mad­pa­pir. Prik dej­en med en gaf­fel, så den ikke bob­ler op under bag­ning. Skær dej­en i fir­kan­ter (eller cirk­ler, tre­kan­ter, figu­rer… sålæn­ge de er nogen­lun­de lige sto­re) med en kage­spo­re, et pizza­hjul eller en kniv.

Skær kiksene ud med en kniv, en kagespore eller som her: et pizzahjul
Skær kik­se­ne ud med en kniv, en kage­spo­re eller som her: et pizza­hjul

Bag kik­se­ne på mid­ter­ste ril­le i ovnen i 10–12 minut­ter ved 200 gra­der Cel­si­us. Lad kik­se­ne køle af på en bage­rist og pak dem for­sig­tigt væk.

Husk at læg­ge en suk­ker­k­nald eller et styk­ke rug­brød ned til kik­se­ne, så even­tu­el fugt kan hol­des væk og kik­se­ne kan for­bli­ve sprø­de.

Vid­ste du i øvrigt at:

Hjor­te­taksalt er et hæve­mid­del, der er vel­eg­net til fla­de … kager”, citat: Dr. Oet­ker

Er det ikke en selv­mod­si­gel­se at lave hæve­mid­ler til fla­de kager?

God for­nø­jel­se med som­mer­bag­nin­gen!

Vi har bestilt kagern’ ved bager’n

Vi er på fami­lie­be­søg i det nord­jy­ske i dag og hav­de bestemt os for, at lør­dag skul­le bru­ges til at tale med bage­ren i Øster Brøn­der­s­lev om bryl­lup­ska­gen. Men inden mor­gen­ma­den og sam­ta­len med bage­ren vil­le vi lige ud at løbe en tur. Den plan blev imid­ler­tid for­pur­ret kl. 9, da vi rin­ge­de for at høre hvor læn­ge bager­meste­ren var at træf­fe. “Jeg går hjem lige om lidt”, var sva­ret fra bager­meste­ren — og så måt­te vi jo hand­le hur­tigt!

Vi bad ham om at bli­ve et kvar­ters tid, for så vil­le vi sprin­ge i bilen og køre til Øster Brøn­der­s­lev. Male­ne fik beske­den om bager­be­sø­get, mens hun stod med en tand­bør­ste i mun­den og iklædt fuld løbemun­de­ring. Vi sprang beg­ge to i ste­det i det civi­le tøj og kaste­de os ud i Toyota’en og min­dre end ti minut­ter efter at røret var lagt på, stod vi og tal­te med bager­me­ster Micha­el om en bryl­lup­ska­ge i fire eta­ger. Det kan man da kal­de effek­ti­vi­tet!

Vi tager løbe­tu­ren sene­re…