Man kan kun have ét efternavn!

Tid­li­ge­re skrev vi, at vi hav­de sendt blandt andet nav­ne­æn­dring­blan­ket­ter­ne. Nye i faget som vi er, var de udfyldt for­kert. Man kan kun have ét efter­navn, så ved I det! 🙂 Alt mel­lem for­navn og efter­navn er mel­lem­navn! Nu får vi så til­sendt nye nav­ne­æn­dring­blan­ket­ter, så vi kan udfyl­de dem kor­rekt. Det kun­ne nem­lig ikke bare gøres over tele­fo­nen, for så vil det være doku­ment­falsk, eller noget…

Brudekjole

I dag har jeg prø­vet bru­dekjo­ler — gulvlan­ge hvi­de og elfen­bens­far­ve­de kre­a­tio­ner med cor­sa­ger, per­ler, tyl og kæm­pe tun­ge slæb. Dej­ligt at være prin­ses­se i en times tid! Det bli­ver dog ikke en af kre­a­tio­ner­ne fra i dag, som jeg svan­ser op ad kir­ke­gul­vet i. Jeg skal nem­lig gif­tes i en blan­ding af beg­ge mine mødres kjo­ler, så jeg er spændt på hvad resul­ta­tet bli­ver 🙂 Mere om det sene­re…

Det kommer, det kommer…

Min far rin­ge­de i dag og men­te bestemt, at vi hav­de glemt noget på vores blog… “Der står ikke noget på jeres gave­li­ste og hvor er kør­sels­vej­led­nin­gen?”. Vi reg­ner ikke med, at folk stormer ud og køber gaver til os alle­re­de eller tager turen til Øster Brøn­der­s­lev-kan­ten. Til dem der undrer sig, så skal både kør­sels­vej­led­ning (som du kan fin­de her mid­ler­ti­digt) og ønske­li­ste nok bli­ve lagt ind. Sådan en ønske­li­ste skal jo tæn­kes igen­nem 😉

Telefonnummer og mailadresse

Jeg har lig­get søvn­løs i nat (eller i hvert fald lig­get og spe­ku­le­ret da jeg våg­ne­de). Var der mon skre­vet tlf.nr. under SU?? Det kun­ne jeg så kon­sta­te­re, at det var der ikke…
Da det ikke er alle invi­te­re­de, som har vores tlf. nr. må vi håbe, at de kan fin­de vores tlf.nr på anden vis (via fami­lie, Krak, De Gule Sider…) eller også kom­mer de her:

  • Ulrik: 2440 8448
  • Male­ne: 2263 6083
  • e-mail: hoey­er­kold (a) os (punk­tum) dk
  • Pr. 1/6–2007 har vi des­u­den fået fast­net-tele­fon: 8616 8448

Han bliver flot!!!

Han bli­ver så flot, når vi skal gif­tes (det er han jo også nu), men han bli­ver ekstra flot d. 18/8. I går var vi nem­lig i Aal­borg og fin­de bryl­lup­støj til Ulrik. Jeg måt­te næsten fæl­de en tåre. Jeg kom­mer vist til at bru­ge vand­fast masca­ra på bryl­lups­da­gen 🙂