Sandskulpturfestival i Søndervig

Søn­der­vig har i man­ge år (der er snart 10 års jubilæum) lagt loka­li­tet til Inter­na­tio­nal Sand­skul­p­tur­festi­val. Festi­va­len går ud på at skul­p­tø­rer (vi kan kal­de dem kunst­ne­re) laver sto­re skul­p­tu­rer i sand.

I år var festi­va­lens tema “Ægyp­tens myste­ri­er” og det ses hel­dig­vis tyde­ligt i de man­ge både sto­re og små skul­p­tu­rer, der spandt vidt fra myter, reli­gi­øse moti­ver og mystik. Hvis du får tid, så bur­de du tage en time eller to ud af kalen­de­ren og køre til Søn­der­vig for at se de flot­te skul­p­tu­rer. Her neden­for kan du se skul­p­tu­rer­ne på vores bil­le­der, men sørg nu for selv at kom­me ansigt til ansigt med skor­piong­u­din­der, vind­møl­ler, Nefer­ti­ti, vind­tør­re mumi­er, mave­dan­se­rin­der og meget mere…

15 Replies to “Sandskulpturfestival i Søndervig”

 1. Ihh det er så fan­ta­stisk!! Hvis bare det var nok med “en time eller to ud af kalen­de­ren” så vil­le jeg kom­me for­bi.

  I Net­com­pa­ny stod jeg for et fir­maar­ran­ge­ment hvor vi hav­de en sand­skul­p­tør ude på Ama­ger Strand­park og under­vi­se os i det. Vildt fedt og hyg­ge­lig aften.

  /Signe

  1. Hej Sig­ne,

   Vestjyl­land er jo et fint sted at være fril­ufts­men­ne­sker, så du kan jo tage Aslan, den bed­re halv­del, kajak­ken og cyk­len på nak­ken og kom­me til Ring­kø­bing næste som­mer. Så er der rige­lig lej­lig­hed til at se sand­skul­p­tu­rer og nyde det fla­de, vestjy­ske land­skab 🙂

   /Ulrik

 2. Hej Jyt­te,

  jeg ved ikke, om der sta­dig er skul­p­tu­rer at se — men det går jeg ud fra. Det har ikke reg­net helt så kraf­tigt i Vestjyl­land, som det har i resten af DK. Og der­u­d­over skri­ver festi­va­len selv, at skul­p­tu­rer­ne kan hol­de til lidt af hvert 🙂

  Jeg vil­le tage chan­cen for at se dem nu 🙂

Lukket for kommentarer.