Når svigermors tunge sveder

I dag opda­ge­de jeg, at oven­nævn­te plan­te, som står i vores stue — og som sjovt nok er en aflæg­ger fra svi­ger­mor — hav­de fået en stilk med blom­ster. Først tro­e­de jeg, at det var ukr­udt der var vok­set op mel­lem bla­de­ne, men det var plan­tens eget skud. Ved et nær­me­re kig kun­ne jeg se små drå­ber ved stil­ken og det blev jeg nødt til at tage bil­le­der af.

Er der nogen kan der for­tæl­le mig, hvad Svi­ger­mors Skar­pe Tun­ge gør med sådan nog­le kli­stre­de drå­ber?

Svigermors skarpe tunge
Svi­ger­mors skar­pe tun­ge
Svigermors skarpe tunge tættere på
Svi­ger­mors skar­pe tun­ge tæt­te­re på
Svigermors sved?
Svi­ger­mors sved?

8 Replies to “Når svigermors tunge sveder”

  1. Plan­ten hed­der bajo­net­plan­te og den lok­ker insek­ter til med sit umå­de­li­ge kli­stre­de stads på blom­ster­ne. Har selv en hoya car­nosa som benyt­ter sam­me kli­ster­tri­ck. I blom­string­sti­den gæl­der det bare med at hol­de afstand!

  2. Hej Char­lot­te.
    Ja, jeg fik jo en af dig, men den kun­ne ikke kla­re kul­den i udestu­en i den tid­li­ge­re lej­lig­hed 🙂 Jeg har nu klip­pet blom­sten af, den var ved at se lidt ynke­lig ud.

Lukket for kommentarer.