Opskrift på risdessert med svesker

I mit barn­doms hjem blev (og bli­ver) der ser­ve­ret “gam­mel­dags ris­des­sert” jule­af­ten. Ingen ris á la man­de. Ingen risen­grød. Bare sve­sker og ris kogt sam­men til en vels­ma­gen­de og næren­de grød. Sve­sker­ne hjæl­per maven på vej i den­ne fede flæ­ske­festi­val, vi kal­der jul.

Den ser ud som det vises på bil­le­det her­un­der. Efter bil­le­det kom­mer der en opskrift.

Risdessert med svesker anrettet med flødeskum på toppen
Ris­des­sert med sve­sker anret­tet med flø­de­skum på top­pen

Risdessert med svesker

  • 1½ ps. sve­sker (300–400 gram)
  • 1l saf­te­vand efter eget valg
  • 175 g grødris
  • 1 dl suk­ker eller ½ dl hon­ning
  • vani­lie­korn, vani­liesuk­ker eller vani­lie­es­sens efter smag
  • lidt citronskal og -saft (el. appels­in­skal og -saft)
  • hak­ke­de mand­ler til­sæt­tes efter behag.

Alle ingre­di­en­ser­ne, und­ta­get mand­ler­ne, koges sam­men til en ikke for stiv grød. Skul­le det ske, at grø­den alli­ge­vel bli­ver for stiv, kan den regu­le­res med saf­te­vand.

Der­ef­ter afkø­les grø­den, mand­ler til­sæt­tes og des­ser­ten pyn­tes med flø­de­skum.

Det­te giver en stor por­tion des­sert, nok til 10 sult­ne.

Tak til min kære moder for at dele den­ne opskrift med resten af ver­den. Vel­be­kom­me og lad os så høre om dine ikke-tra­di­tio­nel­le jule­ret­ter i kom­men­ta­rer­ne.

Lukket for kommentarer.