Opskrift på en klassisk julelikør

I år har vi for før­ste gang prø­vet kræf­ter med den klas­si­ske jule­li­kør, der også går under øge­nav­ne som “40”, “den med ‘40’ ” og andre lig­nen­de nav­ne.

Opskrif­ten er så sim­pel, at man bur­de kun­ne huske den uden at skri­ve ned. Men da vi ved, at men­ne­sker i vor tid ikke tror på noget med min­dre det er at fin­de på skrift, så skyn­der jeg mig at give den­ne vide­re her­un­der

Julelikør
Jule­li­kør — her har vi kun lavet likør af en halv fla­ske snaps.

Julelikør — 1 helflaske

  • 1 fla­ske klar sprit (70 cl) uden smag, eks. vod­ka eller en klar Brøn­dums snaps
  • 1 usprøjtet appels­in (helst øko­lo­gisk!)
  • 40 suk­ker­k­nal­der (helst øko-rør­suk­ker)
  • 40 kaf­febøn­ner (..øko­lo­gi­ske!)
  • 2 vani­liestæn­ger (ja, det vil være godt, hvis det også er øko-)

Tag en nål eller kniv og prik 40 dybe hul­ler i appels­i­nen. Put nu den gen­nem­hul­le­de appels­in op i et stort syl­teg­las eller anden behol­der sam­men med de øvri­ge ingre­di­en­ser. Snapsen/spritten skal dæk­ke helt.

Nu skal blan­din­gen træk­ke i 40 dage og der­ef­ter fil­tre­res gen­nem for eksem­pel et kaf­fe­fil­ter og der­ef­ter hæl­des på fla­ske. Nu har du en smuk og meget vels­ma­gen­de likør, der sma­ger lidt á la Grand Mar­ni­er.

Som stor­pro­du­cent af snap­se, også dem uden smag, så har Aal­borg Akvavit natur­lig­vis også en ver­sion af den­ne opskrift. Og lur mig, om de ikke også har en udga­ve, de kal­der Dag­mars jule­li­kør, hvor der er knap så meget suk­ker i. Måske sma­ger den­ne udga­ve dig bed­re?

Lukket for kommentarer.