Lyt til Ørtz

Dan­ske Ørtz, der vist nær­mest er gået i pop-glem­me­bo­gen, har lavet et dej­ligt, til­ba­ge­læ­net num­mer, der hed­der ‘Don’t Men­tion Love’, der er at fin­de på deres album ‘Ano­t­her Eden’ fra slut­nin­gen 2000.

Det­te num­mer duk­ke­de op ved et til­fæl­de, da jeg var i gang med at gra­ve mig igen­nem vores musik­sam­ling. Hvis du læser vide­re, får du en mulig­hed for at høre det her.

Album­met er udgi­vet på det dan­ske pla­de­sel­skab Mar­ti­an Records og jeg glæ­der mig til at høre resten af det; jeg har lige bestilt det på bibliotek.dk. Klik på knap­pen her neden­for, så spil­ler vi num­me­ret for dig.

Ørtz — Don’t Men­tion Love:
[audio:https://ulrikkold.dk/hoeyerkold/wp-content/uploads/2009/12/Dont-Mention-Love.mp3]

Kom med din mening i kom­men­ta­rer­ne!

Lukket for kommentarer.