Feriebilleder #5

Vores sid­ste hele dag på ferie i Sve­ri­ge brug­te vi på at gå en tur i Käring­bo­da Natur­re­ser­vat, der lig­ger ikke så langt fra Nynäs­hamn.

Dagens vig­tig­ste lek­tie må være, at man skal være var­som med mad på tube!

Og husk at kon­trol­le­re arme, ben, arm­hu­ler og i øvrigt resten af krop­pen, når du har været en tur i sko­ven. Man ved aldrig, hvor man­ge sko­v­flå­ter, man kan slæ­be med hjem.

Langt ude på spid­sen af en halvø i den sven­ske skær­gård kan man godt opgi­ve at par­ke­re ulov­ligt. Vi mød­te en par­ke­rings­vagt yderst på Torö. Torö er i øvrigt mæg­tigt kede­lig, med min­dre man har adgang til alle de afspær­re­de områ­der eller er på vej til Ojö/Landsort. Vi kan ikke anbe­fa­le yder­spid­sen af Torö som turist­mål — men den skul­le efter sigen­de være et vig­tigt svensk sur­fer­om­rå­de. Vi så ingen sur­fe­re, så hvem ved…

I mor­gen ven­der vi snu­den hjemad mod Ring­kø­bing igen, men hold øje med blog­gen her — vi ven­der sik­kert til­ba­ge med fle­re rej­se­er­fa­rin­ger fra ind- og udland.