Feriebilleder #3

Vores før­ste hele dag i Nynäs­hamn lak­ker mod enden. Her kom­mer de visu­el­le ind­tryk, vi ger­ne vil give vide­re.

Bemærk, at det er lyk­ke­des os at kom­me til at bo på et hotel­væ­rel­se, hvor der er plads til at køre køre­sto­le ind og ud af døren samt at der er ræk­værk ved siden af toilet­tet. Vi er åben­bart ikke fær­dig med at bo i han­di­cap­ven­li­ge boli­ger…

Følg med her på blog­gen og få fle­re ind­tryk direk­te fra Nynäs­hamn, Sve­ri­ge.