I nat blev UlrikKold.dk hacket

Over­skrif­ten er meget mere dra­ma­tisk end den egent­li­ge hand­ling. Kl omtrent 02:47 i nat kom web­s­i­tet ulrikkold.dk til at se såle­des ud på for­si­den:

UlrikKold.dk er blevet hacket
UlrikKold.dk er ble­vet hack­et

Jeg skynd­te mig at ryd­de op efter hack­er­ne — der var hel­dig­vis ikke sket noget vold­somt. Kun det der i IT-jar­gon hed­der en “deface­ment” eller “defa­cing” — alt­så en ændring af web­s­i­tets udse­en­de.

Vores blog har som føl­ge af det­te angreb været ret util­gæn­ge­lig ind­til her til aften (kun for­si­den kun­ne ses), så hvis I ople­ver uhen­sigts­mæs­sig­he­der med blog­gen i den kom­men­de tid, så skriv ende­lig en kom­men­tar.

Og bare rolig: Vi er på bene­ne igen!