Schwag fra 23 — klistermærker og t‑shirt

I dag modt­og Male­ne og jeg hver især en pak­ke, der inde­holdt en læn­ge ven­tet gra­tis gave. En rek­la­me­ga­ve fra det dan­ske fir­ma 23. Sådan­ne rek­la­me­ga­ver kal­des på engelsk for Schwag.

I pak­ken var der en lil­le bun­ke kli­s­ter­mær­ker og en t‑shirt. For et par dage siden blev det annon­ce­ret, at de var på vej — og de har været ven­tet siden star­ten af febru­ar.

Nu kan vi sæt­te 23-kli­s­ter­mær­ker op overalt i det gan­ske dan­ske land — og bære rundt på et fint, grønt logo lige midt på maven.

T-shirt fra det danske firma 23.
T‑shirt fra det dan­ske fir­ma 23.

Det er 23, der pas­ser på vores bil­le­der på net­tet.