Et år ældre… dog uden Michael Jacobsen

Vej­ret er fan­ta­stisk og det kan KUN skyl­des, at jeg har fød­sels­dag i dag 🙂 Jeg siger tak for de man­ge hils­ner ind­til vide­re — for jeg sat­ser da på fle­re:-) Dagen er ikke ovre end­nu.

Jeg kører til Skjern og fejrer dagen med Ulriks arbej­de, det hav­de de da ikke behø­vet (eller også faldt deres som­mer­fest bare på sam­me dag).

I aften er det også 17 år siden, at det dan­ske fod­bold­lands­hold blev euro­pa­me­stre!

I dag er dog også dagen, hvor ver­den går med sør­ge­bind… R.I.P Jacko.