Grillaften i Røjklit Havn med Tværfagligt Netværk

I aften har vi været ude for at gril­le.

Hel­dig­vis var vej­ret godt, for vi hav­de beslut­tet os for at tage en tur til Røj­klit Havn for at gril­le sam­men med Tvær­fag­ligt Net­værk. Turen var lyn­hur­tigt arran­ge­ret (“Jeg tager kul med, så skal I andre bare huske det I kan spi­se og drik­ke og vil lave på en grill!”) og det blev en hyg­ge­lig aften selv om nor­den­vin­den sled godt i os.