Klanmøde i Klan Waingunga i morgen

I mor­gen aften, tirs­dag d. 2. juni 2009, hol­der vi igen klan­mø­de i Klan Waingun­ga — den nye distrikt­s­klan i Lun­de­næs Len distrikt. Det er 2. gang vi skal mødes, så der er sta­dig mas­ser af ting, vi ikke har dis­ku­te­ret til bunds end­nu. I mor­gen byder pro­gram­met blandt andet på føl­gen­de emner:

  • Logo og t‑shirts
  • PR og hjem­mesi­de
  • spej­de­ri gene­relt…

Hvis du sid­der der­u­de et sted i Vestjyl­land og drøm­mer om at lave spej­der­ar­bej­de sam­men med andre voks­ne spej­de­re, så er du vel­kom­men til at kon­tak­te os og høre mere om Klan Waingun­ga. Vi drøm­mer sta­dig om at bli­ve end­nu fle­re i kla­nen. Efter­lad en kom­men­tar her på blog­gen, så vil vi kon­tak­te dig så hur­tigt som muligt.