Sprængfarlig bombe

Ring­kø­bing hav­de ken­dis-besøg i går i form af Rul­le-Marie. Det loka­le bryg­hus var nem­lig ble­vet udsat for et hånd­gra­na­tat­ten­tat tid­lig tors­dag mor­gen!! Tid­li­ge­re er der også ble­vet påsat ild til ste­det. Totalt pizza­ri­a­ma­fia-agtigt!

Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern var på ste­det og lave video­in­ter­view med både poli­ti­che­fen og bryg­hus­for­man­den. Jeg kun­ne ikke lade være med at sid­de og små­gri­ne af inter­viewet med bryg­hus­for­man­den. Han er ikke en mand af man­ge ord, så jour­na­li­sten stil­ler leden­de spørgs­mål, for at få sin histo­rie. Læs og lyt til den­ne spræng­far­li­ge histo­rie. Læg især mær­ke til den meget dog­me­præ­ge­de lydstyr­ke og den fan­ta­sti­ske vestjy­ske dia­lekt.

 

Lukket for kommentarer.