Nytårsstatistik

Jeg kan se, at vores ind­læg Et over­blik over fon­due har vakt opmærk­som­hed op til nytår. Det kun­ne tyde på, at der igen det­te nytår er for­tæ­ret man­ge olie‑, rød­vins- og cho­ko­la­de­op­var­me­de kød‑, frugt- eller grønts­tyk­ker på de dan­ske fest­bor­de.

Siden ind­læg­get blev skre­vet i slut­nin­gen af febru­ar 2008, så har der været i alt 380 vis­nin­ger. Der­af har de 167 (~44%) været i decem­ber måned.

Statistik for indlægget Et overblik over fondue. Billedet er klippet ud af WordPress.com statistikvisning.
Sta­ti­stik for ind­læg­get Et over­blik over fon­due. Bil­le­det er klip­pet ud af WordPress.com sta­ti­stik­vis­ning.

Mon ikke fon­due bli­ver ved at være en efter­trag­tet spi­se også de næste man­ge år? Jeg glæ­der mig til at føl­ge sta­ti­stik­ken for det­te ind­læg i en årræk­ke frem­over.

49 Replies to “Nytårsstatistik”

Lukket for kommentarer.