Huskøb og budget

Vi over­ve­jer at købe hus i Ring­kø­bing. Vi har fun­det huset. Vi har talt med ban­ken.
Men vores rådig­heds­be­løb bli­ver langt lave­re, end vi er vant til. 
I går aftes sad vi der­for og fed­te­de med reg­ne­ark og fandt ud af, hvad vores pen­ge går til.
Kon­klu­sion: Vi klat­ter for man­ge pen­ge væk, så nu skal der spa­res!!

Men først skal julen lige over­stås 🙂