Opdatering af arkiv-siderne

Jeg har leget lidt med arki­vet for vores blog. Når du klik­ker dig vej til arki­vet for et nøg­le­ord eller en kate­go­ri, vil du i bun­den af siden fin­de links til resten af ver­den.

Der­fra er der let adgang til andre sites, der har infor­ma­tion om sam­me nøg­le­ord eller kate­go­ri. Det kan eksem­pel­vis være Tech­nora­ti, Youtu­be eller Fli­ckr, der har infor­ma­tion om emnet usa­bi­li­ty.

Prøv det og se, om det giver mening!

Lukket for kommentarer.