En virtuel tur til frisøren

Ulrik viste mig den­ne side i dag — eller nær­me­re fik mig til at lyt­te til siden. Det vir­ker kun med hoved­te­le­fo­ner og helst med luk­ke­de øjne.

Klik play på a vir­tu­al haircut og få en fri­sør­o­p­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge!

Hvil­ket min­der mig om, at jeg træn­ger til at bli­ve klip­pet…