Juicy juice og tør pulp

Så har vi ende­lig fået en jui­ce­ma­ski­ne igen. Den før­ste fik vi i bryl­lups­ga­ve, men pga. plads­man­gel pri­o­ri­te­re­de vi i ste­det en Kit­che­nAid køk­ken­ma­ski­ne. Vi har ikke fået mere plads siden — tvær­ti­mod. Men i kraft af at være pend­ler-par har vi to køk­ke­ner, så Ulrik har plads til den i sit køk­ken. Lige nu står den dog sta­dig i Ring­kø­bing, så jeg kan have glæ­de af den lidt læn­ge­re 🙂

Vi har været i gang med at lave jui­ce et par gan­ge eller tre — og sik­ke nog­le far­ver frugt og grønt har! Man kan bru­ge pul­pen til mad­lav­ning: i tomatsovs, bag­værk osv.

Man kan også bare tage bil­le­der af det, som vi har gjort og nyde far­ver­ne i den­ne mør­ke tid.