Ulrik prøver kræfter med mikroblogging

I går aftes gav jeg efter for min nys­ger­rig­hed og regi­stre­re­de mig som bru­ger på Jaiku.com — det fin­ske mikro­blog­ging-site, der blev opkøbt af Goog­le for et styk­ke tid siden.

Mikro­blog­ging udmær­ker sig ved kun at give mulig­hed for at skri­ve meget kor­te beske­der — mikro­blogs. På Jai­ku er græn­sen 140 tegn, lige­som den er hos Twit­ter og Plurk og sik­kert man­ge af de andre mikro­blog­ging-sites.

De kor­te beske­der, der har SMS-agtig læng­de, gør at man er nødt til at fat­te sig i kort­hed og der­med koge sit bud­skab ned til det abso­lut essen­ti­el­le. Ikke som en almin­de­lig blog, hvor man kan skal­te og val­te med plad­sen, som man lyster.

Nu bli­ver jeg med andre ord udfor­dret til at udtryk­ke mig kort og kon­cist (pleo­nas­me?). Nogen vil sige, at det er i mod­sæt­ning til, hvad jeg ple­jer.

Under alle omstæn­dig­he­der kan du føl­ge med i min Jai­ku Acti­vi­ty Stream på http://ulrikkold.jaiku.com. Jeg skal nok ven­de til­ba­ge sene­re med erfa­rin­ger og tips til Jai­ku.