En sproglig dyrequiz

Jeg vil ger­ne udfor­dre alle, der læser den­ne blog til at ram­me 100% rig­tigt (gæt­te alle 15 rig­tigt!) i Moder­s­mål-Sel­ska­bets quiz fra Bog­mes­se 2007. Det hand­ler om at ind­sæt­te det rig­ti­ge navn på et dyr i en sprog­lig sam­men­hæng såsom:

Er du mand eller DYR?

Sva­ret her er natur­lig­vis “mus”. Er du stiv nok i de dan­ske ord­s­prog og sprog­bil­le­der til at du tør skri­ve, hvor man­ge rig­ti­ge du fik?

Er du mand eller DYR?

Testen fandt jeg hos Line på Blogbogstaver.dk.