Smukke billeder af Large Hadron Collider

Den sto­re par­ti­kelac­ce­le­ra­tor, Lar­ge Hadron Col­li­der, hos CERN i Schweiz er snart klar til at star­te. Den ame­ri­kan­ske avis The Boston Tri­bu­ne har fået lov til at tage nog­le utro­ligt smuk­ke bil­le­der af tek­nik­ken. Det er jo næsten kunst. Bli­ver tek­nik smuk­ke­re end det her? [via Hackszine.com]