Snaps i julens farve

Uden­for sne­er det, så jeg blev helt i jule­hu­mør. Jeg hav­de håbet, at vi kun­ne få den­ne kir­se­bær­snaps til jul, men den skal træk­ke helt til febru­ar… Men ind­til da, kan vi nyde dens jule­far­ve.

Kirsebærsnaps

6 Replies to “Snaps i julens farve”

  1. Det ser fan­ta­stisk ud, jo! — Og i dron­ni­gens­ga­de står val­nød­des­nap­sen og træk­ker. Den er helt mørk. Den har truk­ket siden 8. august. De klo­ge siger at den er god om 15 år. Vi håber den også er god om et halvt år …

  2. PS Til den lidt mere seri­ø­se side: Må jeg ikke nok få opskrif­ten? Jeg har fem kilo syl­tekir­se­bær i fry­se­ren, som da nødigt skul­le gå til spil­de…
    Kan sen­des på steen_AT_kraemer_DOT_dk.

    På for­hånd mas­ser af tak­ker
    Ste­en

Lukket for kommentarer.